एलोरा – वेरूळ लेणी संपूर्ण माहिती मराठी | Ellora Caves Information In Marathi Language

Ellora Caves Information In Marathi

Ellora Caves Information In Marathi Language | एलोरा – वेरूळ लेणी संपूर्ण माहिती मराठी – महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद, म्हणजे आताच्या संभाजीनगर या मुख्य शहरापासून साधारणतः ३० किलोमीटर अंतरावर वेरूळ हे एक छोटे खेडेगाव आहे. या गावातील वेरूळची लेणी संपूर्ण जगप्रसिद्ध आहेत. या लेण्यांमध्ये बारा बौद्ध, सतरा हिंदू आणि पाच जैन अशी एकूण ३४ लेणी आहेत. … Read more